articlall-lao

ລົມຫາຍໃຈບໍ່ດີ, ຢ່າໃຊ້ ຄຳ ຕະຫລົກ

ຢາປ່ອຍໃຫ້ປາກເຫມັນເປັນເລື່ອງຕະລົກບັນຫາເລື່ອງກິ່ນປາກບໍ່ໄດ້ເກີດພຽງເສດອາຫານຕິດຕາມຊ່ອງແຂ້ວ ...

ແຂ້ວຫ່າງແຕ່....​ບໍ່ຢາກຈັດແຂ້ວ

ບັນຫາແຂ້ວຫ່າງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການຈັດແຂ້ວເພື່ອປັບການລຽງຕົວຂອງເຫລັ້ມແຂ້ວແລະປິດຊ່ອງຫວ່າງຂອງຊ່ອງແຂ້ວ ແຕ່ຫລາຍຄົນບໍ່ຢາກຈັດແຂ້ວນີ້ເດ ຊິມີວິທີໃດອີກທີສາມາດແກ້ບັນຫາແຂ້ວຫ່າງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈັດແຂ້ວ ...

ອາຍຸຫລາຍແລ້ວ ຍັງຈັດແຂ້ວໄດ້ຢູ່ບໍ?

ຄຳຖາມຍອດຮິດຕິດດາວເລີຍກະວ່າໄດ້ ນອກຈາກ "ອາຍຸທໍໃດເຖິງເລີ່ມຈັດແຂ້ວໄດ້"​ຄື "ອາຍຸຫລາຍແລ້ວຈັດແຂ້ວໄດ້ບໍ່?"

ລວດຈັດແຂ້ວຈິມກະພຸ່ງແກ້ມ ຊວງ Covid-19​ ເຮັດແນວໃດດີ?

ບັນຫາໂລກແຕກຂອງຄົນທີຈັດແຂ້ວແບບເຫລັກຄື ລວດຈັດແຂ້ວຈິມກະພຸ່ງແກ້ມ ເຮົາຈະສາມາແກ້ໄຂບັນຫາຫລືບັນເທົາອາການເຈັບປວດຈາກການທີລວດຈັດແຂ້ວຈິມກະພຸ່ງແກ້ມໄດ້ແນວໃດແດ່...

ຮ່ອຍຍິ້ມທີເຫມາະສົມກັບສ່ວນໃບຫນ້າດ້ວຍເທັກນິກສະເພາະຂອງທີມທັນຕະແພດ Invisalign ທີ່ VDH

ນອກຈາກການຈັດແຂ້ວເພື່ອແກ້ໄຂການຮຽງຕົວຂອງແຂ້ວແລ້ວທັນຕະແພດຍັງຄຳນຶງເຖິງອົງປະກອບຕ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປາກ ດັງ ຄ້າງ ວ່າຄວນຈະຢູ່ບ່ອນໃດເພື່ອຈະໃຫ້ໂຄງຫນ້າໄດ້ສັດສວນທີ່ເຫມາະສົມໂດຍວິເຄາະຈາກ...

ດັດແຂ້ວແບບໃສ ຕັ້ງແຕ່ 7-8 ປີມີດີແນວໃດ?

ສຸຂະພາບຊ່ອງປາກແລະຮ່ອຍຍິ້ມຂອງລູກໆ ຄຳຖາມທີວ່າ "ດັດແຂ້ວຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍດີແນວໃດ?"​ແລ້ວເປັນຫຍັງເຖິງຕ້ອງດັດແຂ້ວແບບໃສ ...

ດັດແຂ້ວແບບໃສ ເຫມາະກັບທຸກLife Style

ດັດແຂ້ວແບບໃສ ເຫມາະກັບທຸກLife Style ຊ່ວຍໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນງ່າຍຂຶ້ນແນວໃດ?