vdh-promotion

ໂປຣໂມຊັນ

ດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign ສ່ວນລດສູງສຸດ 20,000 ບາດ
ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 30 ມິຖຸນາ 2022

ບຸກຄະລິກດີ ມີໄຊໄປກ່ວາເຄິ່ງ ຍິ້ມງາມດ້ວຍການດັດແຂ້ວແບບໃສinvislign✨
ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດ ສ່ວນລດສູງສຸດ 20,000ບາດ

ເລີ່ມຕົ້ນ 69,000-200,000 ບາດ

ດັດແຂ້ວແບບເຫຼັກ 3M ຈາກ USA ລາຄາ 58,000 ບາດ
ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 30 ມິຖຸນາ 2022

ດັດແຂ້ວແບບເຫຼັກ ດ້ວຍວັດສະດຸນຳເຂົ້າຈາກ USA ຍີ່ຫໍ້ 3M ລາຄາ 58,000 ບາດ (ປະຢັດໄປຕັ້ງ 12,000 ບາດ) ຜ່ອນສະບາຍສະບາຍ ຈ່າຍຄົບ ຈົບ ງົບໍບໍ່ບານປາຍ”

ດັດແຂ້ວແບບດາມອນ Damon ລາຄາ 95,000 ບາດ
ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 30 ມິຖຸນາ 2022

ແບ່ງຈ່າຍແບບສະບາຍສະບາຍ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຮັບສ່ວນຫລຸດເພີ່ມ 10% ຟຣີ ລີແທນເນີ້ແບບໃສ 1 ຄູ່ (ມູນຄ່າ7,000 ບາດ)

ຟອກສີແຂ້ວ Zoom! White Speed ລາຄາ 8,900 ບາດ
ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 30 ມິຖຸນາ 2022

Zoom! White Speed ແຂ້ວຂາວທັນໃຈໃນ 45 ນາທີ ຊ່ວຍປັບລະດັບສີແຂ້ວໃຫ້ຂາວຂື້ນໄດ້ຫລາຍເຖີ່ງ 8 ລະດັບ ຢ່າງປອດໄພ

ຮາກແຂ້ວທຽມ 55,000ບາດ/1ເຫລັມ
ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 30 ມິຖຸນາ 2022

ເຕີ່ມເຕັມຮອຍຍິ້ມ ທົດແທນແຂ້ວແທ້ທີສູນເສຍໄປດ້ວຍ “ຮາກແຂ້ວທຽມ” ເລີ່ມຕົ້ນ 55,000ບາດ/1ເຫລັມ *ລາຄານີ້ລວມຄອບແຂ້ວ ແບ່ງຈ່າຍໄດ້2ຄັ້ງ