articlall-lao-a003

ອາຍຸຫລາຍແລ້ວ ຍັງຈັດແຂ້ວໄດ້ຢູ່ບໍ?

ຄຳຖາມຍອດຮິດຕິດດາວເລີຍກະວ່າໄດ້ ນອກຈາກ

ຄຳຖາມຍອດຮິດຕິດດາວເລີຍກະວ່າໄດ້ ນອກຈາກ "ອາຍຸທໍໃດເຖິງເລີ່ມຈັດແຂ້ວໄດ້"ຄື "ອາຍຸຫລາຍແລ້ວຈັດແຂ້ວໄດ້ບໍ່?" ການຈັດແຂ້ວແບບໃສສາມາດຈັດໄດ້ທູກຊວງອາຍຸຕັ້ງແຕ່ເດັກ ອາຍຸ 6ປີ ໄປຈົນເຖິງຜູ້ໃຫຍ່ ຄົນໄຂ້ຂອງທາງຄຣີນິກອາຍຸຫລາຍທີສຸດທີຈັດແຂ້ວແບບໃສຄືອາຍຸ 70ປີ ເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນແຂ້ວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຸ່ນແຮ້ງເຫມອນການຈັດແຂ້ວແບບເຫລັກທົ່ວໄປ ການຈັດແຂ້ວແບບໃສຈຶງເຫມາະສຳລັບທຸກເພດທຸກໄວເປັຮມິດກັບສຸຂະພາບເຫງືອກ ບໍເຮັດໃຫ້ເຫງືອກ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຮາກແຂ້ວລະລາຍ
ການຈັດແຂ້ວນ້ອກຈາກເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຮຽງຕົວງາມແລ້ວຍັງສາມາຫລຸດອາຍຸໄດ້ລົງອີກດ້ວຍເອີນໄດ້ວ່າເປັນການ Anti Aging ອີກຮູບແບບຫນຶ່ງກະວ່າໄດ້ ເພາະການດູແລໂຕເອງໃຫ້ເບິ່ງດູດີຢູ່ສະເຫມີບໍ່ຈຳກັດເພດ ຫລື ອາຍຸມາສ້າງຄວາມຫມັ່ນໃຈກັບຕົວເອງນຳກັນ

ບົດຂຽນອື່ນໆ