articlall-lao-a004

ລວດຈັດແຂ້ວຈິມກະພຸ່ງແກ້ມ ຊວງ Covid-19​ ເຮັດແນວໃດດີ?

ລວດຈັດແຂ້ວຈິມກະພຸ່ງແກ້ມ ຊວງ Covid-19​ ເຮັດແນວໃດດີ?

ບັນຫາໂລກແຕກຂອງຄົນທີຈັດແຂ້ວແບບເຫລັກຄື ລວດຈັດແຂ້ວຈິມກະພຸ່ງແກ້ມ ເຮົາຈະສາມາແກ້ໄຂບັນຫາຫລືບັນເທົາອາການເຈັບປວດຈາກການທີລວດຈັດແຂ້ວຈິມກະພຸ່ງແກ້ມໄດ້ແນວໃດແດ່.
1. ໃຊ້ຂີ້ເຜິງ ຫລື ກ້ອນສຳລີຊຸບນ້ຳມາແປະທີລວດ ຫາກຫາໃສບໍ່ໄດ້ສາມາດໃຊ້ຫມາກຝຣັງທີ່ບໍ່ມີນ້ຳຕານແທນໄດ້
2. ງໍລວດ ຫລື ຕັດລວດທີ່ຍື່ນອອກມາດ້ວຍມີດຕັດເລັບ(ມີດຕັດເລັບທີຍັງບໍ່ທັນໃຊ້ງານມາກ່ອນ)ແຕ່...ຫາກປາຍລວດຍື່ນອອກມາຫລາຍຫລືປາຍລວດຫລຸດອອກຈາກເຫັລກຈັດແຂ້ວກໍລະນີນີ້ໃຫ້ຮີບໄປພົບແພດທີ່ເຮົາຮັກສາຢູ່ເພື່ອແກ່ໄຂໄດ້ທັນທີ

ບົດຂຽນອື່ນໆ