promotion-invisalign

ໂປຣໂມຊັນ

ບຸກຄະລິກດີ ມີໄຊໄປກ່ວາເຄິ່ງ ຍິ້ມງາມດ້ວຍການດັດແຂ້ວແບບໃສinvislign?✨
ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດ ສ່ວນລດສູງສຸດ 20,000ບາດ
ເລີ່ມຕົ້ນ 69,000-200,000ບາດ

✅ ຟຣີປຶກສາທ່ານ ຫມໍຜູ້ຊ່ຽວຊານ(ມູນຄ່າ600ບາດ)
✅ ໃຫ້ການຮັກສາໂດຍທີມ ທ່ານຫມໍ Invisalignລະລັບ Black Daimond Provider ທີ່ມີທ່ານຫມໍລະດັບ Daimond Provider ຫລາຍທີ່ສຸດໃນ South East Asia
✅ ຫມັ່ນໃຈດ້ວຍປະສົບການຫລາຍກ່ວາ15ປີ
✅ ກາລັນຕີດ້ວຍເຄສດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign ຫລາຍກ່ວາ 3,000 ເຄສ.

ໝາຍເຫດ
- ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 31 ມີນາ 2022
- ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມໂຮງໝໍກຳນົດ ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນລາຄາ ແລະ ໂປຮໂມຊັ່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ