vdh-promotion

ໂປຣໂມຊັນ

ບຸກຄະລິກດີ ມີໄຊໄປກ່ວາເຄິ່ງ ຍິ້ມງາມດ້ວຍການດັດແຂ້ວແບບໃສinvislign?✨
?? ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດ ສ່ວນລດສູງສຸດ 20,000ບາດ
? ເລີ່ມຕົ້ນ 69,000-200,000ບາດ
✅ ຟຣີປຶກສາທ່ານ ຫມໍຜູ້ຊ່ຽວຊານ(ມູນຄ່າ600ບາດ)
✅ ໃຫ້ການຮັກສາໂດຍທີມ ທ່ານຫມໍ Invisalignລະລັບ Black Daimond Provider ທີ່ມີທ່ານຫມໍລະດັບ Daimond Provider ຫລາຍທີ່ສຸດໃນ South East Asia
✅ ຫມັ່ນໃຈດ້ວຍປະສົບການຫລາຍກ່ວາ15ປີ
✅ ກາລັນຕີດ້ວຍເຄສດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign ຫລາຍກ່ວາ 3,000 ເຄສ.

ດັດແຂ້ວແບບເຫຼັກ ດ້ວຍວັດສະດຸນຳເຂົ້າຈາກ USA ຍີ່ຫໍ້ 3M  ລາຄາ 58,000 ບາດ (ປະຢັດໄປຕັ້ງ 12,000 ບາດ)
ຜ່ອນສະບາຍສະບາຍ ຈ່າຍຄົບ ຈົບ ງົບໍບໍ່ບານປາຍ”
✅   ຄັ້ງລະ 4500 ບາດ x 4 ຄັ້ງ
✅   ຈາກນັ້ນ ຄັ້ງລະ 2,000 ບາດ x 20 ເດືອນ .
FREE ຂອງແຖມລວມມູນຄ່າສູງເຖີງ 12,000 ບາດ
✔  ລີເທນເນີແບບໃສ 1 ຄູ່ ມູນຄ່າ 7,000 ບາດ
✔ ປຶກສາກັບທ່ານໝໍ ມູນຄ່າ 600 ບາດ
✔ X-Ray ມູນຄ່າ 2,700 ບາດ
✔ ຖ່າຍຮູບ ມູນຄ່າ 500 ບາດ ✔ ພິມປາກ ມູນຄ່າ 1,200 ບາດ

ດັດແຂ້ວແບບດາມອນ (Damon System)✨
?  ລາຄາ 95,000 ບາດ
ແບ່ງຈ່າຍແບບສະບາຍສະບາຍ
? 25,000 x 2 ເທື່ອ
? ຈາກນັ້ນ 5,000 x 9 ເທື່ອ
✅  ຟຣີ ລີແທນເນີ້ແບບໃສ 1 ຄູ່ (ມູນຄ່າ7,000 ບາດ)
✅  ຟຣີ ປຶກສາທັນຕະແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ
 ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຮັບສ່ວນຫລຸດເພີ່ມ 10%
ໝາຍເຫດ
-ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 31 ທັນວາ 2021
-ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມໂຮງໝໍກຳນົດ ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນລາຄາ ແລະ ໂປຮໂມຊັ່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

ຟອກສີແຂ້ວ Zoom! White Speed ✨ ແຂ້ວຂາວທັນໃຈໃນ 45 ນາທີ ຊ່ວຍປັບລະດັບສີແຂ້ວໃຫ້ຂາວຂື້ນໄດ້ຫລາຍເຖີ່ງ 8 ລະດັບ ຢ່າງປອດໄພ
✅ ລາຄາ 8,900 ບາດ
ໝາຍເຫດ
-ຜົນລັບຂື້ນຢູ່ກັບພື້ນສີແຂ້ວເດີມຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ
-ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 31 ທັນວາ 2021
-ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມໂຮງໝໍກຳນົດ ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນລາຄາ ແລະ ໂປຮໂມຊັ່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

ເຕີ່ມເຕັມຮອຍຍິ້ມ ທົດແທນແຂ້ວແທ້ທີສູນເສຍໄປດ້ວຍ “ຮາກແຂ້ວທຽມ”
ມີແຂ້ວຄົບກິນຫຍັງກໍແຊບສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງສຸຂະພາບຈິດກໍດີຕາມໄປດ້ວຍ?
✅ ເລີ່ມຕົ້ນ 55,000ບາດ/1ເຫລັມ *ລາຄານີ້ລວມຄອບແຂ້ວ
? ແບ່ງຈ່າຍໄດ້2ຄັ້ງ
ໝາຍເຫດ
-ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 31 ທັນວາ 2021
-ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມໂຮງໝໍກຳນົດ ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນລາຄາ ແລະ ໂປຮໂມຊັ່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ