restorative-submain-lao-02

ບູລະນະແຂ້ວແບບ Inlay and Onlay

ບູລະນະແຂ້ວດ້ວຍInlay and Onlay ຄືຫຍັງ?

ການບູລະນະດ້ວຍInlay and Onlay ຄືການບູລະນະແຂ້ວໃນກໍລະນີແຂ້ວມີການຜຸຫຼືແຕກໃໝ່ຊື່ງບໍ່ສາມາດອັດດ້ວຍວັດສະດຸອັດແຂ້ວແບບປົກກະຕິ ໂດຍທົ່ວໄປຈະເຮັດດ້ວຍໂລຫະຫຼືເຊລະມິກ
 • ການບູລະນະແຂ້ວດ້ວຍວິທີ inlay ເປັນວິທີການແຂ້ວທີ່ຜຸຫຼືໄດ້ຮັບຄວາມເສີຍຫາຍໃນຂອບເຂດຂອງດ້ານບົດຄ້ຽວຂອງແຂ້ວ
 • ການບູລະນະດ້ວຍonlay ເປັນການຊ້ອມແຊມແຂ້ວທີ່ຜຸຫຼືໄດ້ຮັບຄວາມເສີຍຫາຍໃນບໍລິເວນທີ່ກ້ວາງຫຼາຍກ່ວ1ດ້ານຫຼືຮອບຄຸ່ມໄປກ່ວາຫຼາຍກວ່າໝຶ່ງປຸ່ມ

ຂັ້ນຕອນການບູລະນະແຂ້ວດ້ວຍ Inlay and Onlay

ນັດໝາຍຄັ້ງແລກ
 • ສັກຢາຊາບໍລິເວນແຂ້ວທີ່ຈະຮັກສາ
 • ການກໍແຕ່ງແຂ້ວສຳລັບInlay-Onlay
 • ທຳການເລືອກສີໃຫ້ມີຄວາມໃກ້ຄຽງກັບສີແຂ້ວ
 • ທຳການພິມແຂ້ວ ເພື່ອໄປເຮັດຊີ້ນງານ Inlay - Onlay
 • ປິດດ້ວຍວັດສະດຸອັດຊົ່ວຄາວ
 • ສ້າງຊີ້ນງານInlay–Onlayພາຍໃນຫ້ອງແລບທັນຕະກຳ
ນັດໝາຍຄັ້ງທີ່ສອງ
 • ທ່ານໝໍນຳວັດສະດຸແຂ້ວຊົ່ວຄາວອອກ
 • ທຳການຍຶດຊີ້ນງານ Inlay – Onlay ເທິ່ງແຂ້ວທີ່ເຮັດ
 • ຜັບແຕ່ງແລະຕົກແຕ່ງຊີ້ນງານໃຫ້ສວຍງາມແລະແລະເໝາະສົມ

ໄລຍະເວລາບູລະນະແຂ້ວດ້ວຍ Inlay and Onlay

ການບູລະນະແຂ້ວດ້ວຍInlay and Onlay ໃຊ້ໃຊ້ໄລຍະເວລາປະມານ1 ອາທິດ

ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງການບູລະນະດ້ວຍ Inlay and Onlay

ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງການບູລະນະແຂ້ວດ້ວຍInlay and Onlay ປະມານ5-10 ຂື້ນກັບການເບິ່ງແຍງການຮັກສາ

ຂໍ້ດີຂອງການບູລະນະແຂ້ວດ້ວຍInlay and Onlay

 • สามารถรักษาเนื้อฟันที่ดีไว้ได้มากกว่าการทำครอบฟัน
 • เพิ่มความแข็งแรงให้แก่ฟันและมีความทนทานมากกว่าการอุดฟันแบบธรรมดา
 • มีความแนบสนิทสูง
 • ลดอัตราการเกิดการหดตัวของวัสดุหลังการฉายแสง เป็นการลดดอกาสการเสียวฟันในภายหลังการบูรณะฟัน

การดูแลรักษาหลังการบูรณะฟันด้วย Inlay and Onlay

 • ສາມາຮັກສາເນື້ອແຂ້ວທີ່ດີໄດ້ຫຼາຍການການເຮັດຄອບແຂ້ວ
 • ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງໃຫ້ແກ່ແຂ້ວ ແລະ ມີຄວາມທົນທານຫຼາຍກ່ວາການອັດແຂ້ວແບບທຳມະດາ
 • ມີຄວາມແນບສະນິດສູງ
 • ລົດອັດຕາຈາກການຫົວຕົວຂອງວັດສະດຸຫຼັງການສາຍແສງເປັນການລົດອາການສ້ຽວແຂ້ວໃນພາຍຫຼັງການບູລະນະແຂ້ວ

ຄຳຖາມທີ່ພົບຫຼາຍ

ປັນຫາແຂ້ວແບບໃດຈຶ່ງເໝາະກັບການເຮັດ Inlay – Onlay ?
 • ສາມາດຕ້ານຕໍ່ແຮງການຍໍ້າທີ່ເໜືອກ່ວາການອັດແຂ້ວ
 • ຮູບຮ່າງເໝາະສົມດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຫືງອກ
 • ງ່າຍຕໍ່ການເຮັດຄວາມສະອາດ
ການບູລະນະແຂ້ວທຳມະດາຕ່າງຈາກ Inlay – Onlay ແບບໃດ?
ການບູລະນະແຂ້ວແບບທຳມະດາ ຈະເປັນພຽງການຊ້ອມແຊມແຂ້ວທີ່ມີຂະໝາດບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍສາມາດເຮັດໃຊ້ວັດສະດຸອັດແຂ້ວແບບຕົກແຕ່ງແຂ້ວໄດ້ໂດຍຕົງ ຕ່າງຈາກການບູລະນະແຂ້ວແບບ Inlay – Onlay ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເມື່ອມີຮອຍອັດແຂ້ວຂະໜາດແລະມີ ການສ້າງວັດສະດຸບູລະນະໃຫ້ສຳເລັດຮຽນ້ອນແລ້ວຂື້ນເປັນຊີ້ນງານພາຍນອກຊ່ອງປາກ