invisalign-submenu-lao-04

ເປັນຫຍັງຕ້ອງດັດແຂ້ວ Invisalign ກັບ VDH

       ເນື່ອງຈາກ Thonglor Dental Hospital CO.,LTD (TDH)ມີປະສົບການທີ່ຍາວນານໃນການຈັດແຂ້ວ Invisalign ຕັ້ງແຕ່ປີ ຄສ 2003 ແລະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ເຮົາເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ການດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign ລະດັບ Black Daimond Provider  ກາລັນຕີດ້ວຍຈຳນວນຄົນໄຂ້ດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign ຫລາຍກວ່າ 3 ,000ຄົນ
       Thonglor Dental Hospital CO.,LTD. ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາມີທັນຕະແພດທີໄດ້ຮັບລາງວັນ Invisalign Tier Level ລະດັບສູງຫລາຍທີສຸດໃນ Asia Pacific